ברכות,
החיוב עבר בהצלחה
וההזמנה שלכם עברה להמשך טיפול